Politică de Confidențialitate 2018-05-30T19:37:26+00:00

QTAX SERVICES SRL, cu sediul social in Bucuresti, Str. Clucerului, nr. 51-53, scara A, ap. 13, etaj 6, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/13485/2016, cod unic de inregistrare RO36631924

Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de catre QTAX SERVICES SRL numai in masura permisa prin Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal si circulatia libera a acestor date si a Regulamentului European nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestora.

Termeni in intelesul Legii 677/2001 si a Regulamentului European nr.679/2016:

  • date cu caracter personal – orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 

  • prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice mod, alaturarea, combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

Scopul colectarii datelor este: facilitarea comunicarii intre companie si potentiali clienti, promovarea serviciilor, administrative, cercetare de piata, statistica, urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului.

Prin completarea datelor dvs. in formularul de contact declarati ca acceptati ca datele dvs. personale sa fie incluse in baza de date a QTAX SERVICES SRL si va exprimati acordul pentru a putea fi contactat de catre reprezentantii acesteia.

Prin citirea prezentelor Termene si Conditii ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date si de Regulamentului European nr.679/2016.

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa QTAX SERVICES SRL – Bucuresti, Str. Clucerului, nr. 51-53, scara A, ap. 13, etaj 6, Sector 1 sau prin email la office@qtax.ro va puteti exercita urmatoarele drepturi:

– o data pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
– sa interveniti asupra datelor transmise;
– sa va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara
– sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

Informatiile pe care ni le furnizati vor fi utilizate doar in scopurile mentionate mai sus.

Acest site adopta toate masurile de securitate necesare protejarii informatiilor personale ale utilizatorilor nostri. In momentul completarii datelor personale pe site-ul nostru, informatiile vor fi protejate atat offline cat si online. Toate informatiile cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui lacatel, pozitionat in partea de jos a ferestrei de browser Microsoft Internet Explorer.